Název projektu Zvýšení kvality zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání na hvězdárně ve Vlašimi
Žadatel Vlašimská astronomická společnost o.p.s.
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 8.výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-školství a vzdělávání-Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání
Místo realizace Hvězdárna Vlašim
Doba realizace 1. 9. 2019- 31. 3. 2020
Rozpočet projektu 478 342,59 Kč
Výše dotace 454 425,45 Kč
Popis projektu Nákup vybavení pro zájmové a neformální vzdělávání, jehož součástí bude audiovizuální a zvuková technika, pozorovací technika, didaktické pomůcky, venkovní mobiliář a zajištění bezbariérového WC.
Web příjemce https://www.vas.cz/