Název projektu Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim
Žadatel Charita Vlašim
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 10.Výzva MAS Blaník,z.s.-IROP-sociální infrastruktura-Zázemí pro sociální služby
Místo realizace Vlašim
Doba realizace 13.5.2019 – 30.9. 2020
Rozpočet projektu 598 452,00 Kč
Výše dotace 568 529,40 Kč
Popis projektu  Předmětem projektu byl nákup dvou osobních automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim, která je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na území MAS Blaník. Pořízení vozů přispělo ke zvýšení kvality a spolehlivosti této registrované terénní sociální služby. .
Web příjemce www.vlasim.charita.cz