Název projektu Modernizace farmy
Žadatel Miroslav Lalouček
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva v PRV č. 1, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov
Místo realizace Miřetice
Doba realizace 01.10.2018 – 27.8.2019
Rozpočet projektu 962.840,00 Kč
Výše dotace 475.200,00 Kč
Popis projektu Žadatel hospodaří na cca 28 ha zemědělské půdy zároveň se zabývá chovem skotu. Výsledkem předkládaného projektu je pořízení nového postřikovače, obraceče píce, shrnovače píce,  sazeče brambor , pořízení nádrže na dešťovou vodu – 1 000 l. Před realizací projektu disponoval příjemce zastaralým zařízením, které nebylo dostatečně efektivní a zatěžovalo příjemce vyššími provozními náklady, což mimo jiné bránilo příjemci v rozvoji podnikání. V souvislosti s pořízením nových strojů, které byly předmětem projektu, tedy díky realizaci  projektu, došlo k výrazné modernizaci farmy příjemce, kdy došlo ke zvýšení produktivity práce (o 50% se zvýšil výkon práce), byly zajištěny lepší pracovní podmínky příjemce (zejména z hlediska bezpečnosti), došlo též ke snížení provozních nákladů (jedná se o nové stroje, které pracují efektivně a bezporuchově). Modernizace farmy má zároveň velmi pozitivní vliv na konkurenceschopnost žadatele.