Název projektu Montessori jesle II.
Žadatel Montessori Vlašim z. s.
Podpořeno z Operační program zaměstnanost (ESF)
Výzva MAS Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.)
Místo realizace V Sadě 1900, Vlašim 258 01
Doba realizace 1. 9. 2020- 31. 8. 2022
Rozpočet projektu  3 650 162,50 Kč
Výše dotace  3 650 162,50 Kč
Popis projektu Jedná o navazující projekt provozu DS. Jesle budou otevřeny 5 dní v týdnu od 7:30 do 16:00 hod. Jejích kapacita je 12 dětí. Z rozpočtu dojde k obnově opotřebeného vybavení a nakoupení nových hraček pro děti, dále budou financovány platy pečujících osob po dobu realizace projektu jiné náklady spojené s provozem.
Web příjemce https://montessorivlasim.cz/