Název projektu Vybavení knihovny Kondrac
Žadatel Obec Kondrac
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 3 v PRV, Fiche č. 6 Na venkově to ŽIJE
Místo realizace Kondrac
Doba realizace 31. 7. 2020 – 15. 9. 2021
Rozpočet projektu 68.668,00 Kč
Výše dotace 53.040,00 Kč
Popis projektu V rámci projektu byl pořízen nábytek (stoly, židle, kancelářské kontejnery se zásuvkami) a laserová tiskárna do knihovny v Kondraci. Tiskárna bude sloužit zejména pro běžnou administrativu knihovny (tisk přihlášek, rezervací apod.), ale také pro tisk materiálů pro besedy a setkávání. Pořízený mobiliář a tiskárna budou využity nejen návštěvníky knihovny, ale také při pořádání menších (vzhledem k velikosti prostor knihovny) besed a setkávání místních občanů. Realizace projektu zkvalitní občanskou vybavenost obce Kondrac a ještě může přispět k podpoření čtenářské gramotnosti a setkávání občanů.