Strategie vznikala spoluprací aktérů z území v 6 tematických pracovních skupinách a následným připomínkováním návrhu strategie: