Pracovní skupina „Sociální služby“ se sešla celkem pětkrát, a to 12. 6. 2013,11.12. 2013, 21.5. 2014, 18. 6. 2014 a zatím poslední setkání proběhlo na Konferenci MAS Blaník dne 25. 11. 2014. Garantem pracovní skupiny „Sociální služby “ byla Mgr. Petra Rajmanová. Facilitátory/moderátory jednotlivých setkání potom Mgr. Petra Rajmanová a  Mgr. Zuzana Klímová Vaňková.

Zápisy