Pracovní skupina „Výchova a vzdělávání“ se sešla celkem čtyřikrát, a to 5. 6. 2013, 23. 10. 2013, 16. 4. 2014 a zatím poslední setkání proběhlo na Konferenci MAS Blaník dne 25. 11. 2014. Garantem pracovní skupiny „Výchova a vzdělávání“ byla MgA. Eva Vrzalová. Facilitátorem/moderátorem jednotlivých setkání potom Mgr. Zuzana Klímová Vaňková