Pracovní skupina „Kulturní, spolková a zájmová činnost“ se sešla celkem čtyřikrát, a to 12. 6. 2013, 31. 10. 2013, 29. 4. 2014 a zatím poslední setkání proběhlo na Konferenci MAS Blaník dne 25. 11. 2014. Garantem pracovní skupiny „Kulturní, spolková a zájmová činnost “ byla Mgr. Eva Hájková. Facilitátory/moderátory jednotlivých setkání potom Mgr. Renata Vondráková a  Mgr. Zuzana Klímová Vaňková.