Pracovní skupina „Cestovní ruch“ se sešla celkem čtyřikrát, a to 11. 6. 2013, 7. 11. 2013, 6. 5. 2014 a zatím poslední setkání proběhlo na Konferenci MAS Blaník dne 25. 11. 2014. Garantem pracovní skupiny „Cestovní ruch“ byla Mgr. Kateřina Červenková. Facilitátorem/moderátorem jednotlivých setkání potom Mgr. Renata Vondráková.

ZÁPISY