V průběhu tvorby Strategie MAS Blaník proběhla čtyři připomínková kola. První připomínkové kolo proběhlo od 28. 8. do 30. 9. 2014, druhé připomínkové kolo proběhlo 31. 3. do 30. 4. 2015, třetí připomínkové kolo proběhlo od 1. 12. do 13. 12. 2015 a poslední, tedy čtvrté, připomínkové kolo proběhlo od 3. 3. do 18. 3. 2016. Za všechna připomínková kola dorazilo více jak sto připomínek. Připomínky dorazily také mimo oficiální připomínková kola. Připomínkové formuláře s vypořádáním připomínek naleznete níže.

I. připomínkové kolo

II. připomínkové kolo

III. připomínkové kolo – v tomto připomínkové kole nedorazily žádné připomínky

IV. připomínkové kolo

Připomínky mimo oficiální připomínková kola