Pracovní skupina „Rozvoj obcí“ se sešla celkem čtyřikrát, a to 6. 6. 2013, 24. 10. 2013, 15. 4.2014 a zatím poslední setkání proběhlo na Konferenci MAS Blaník dne 25. 11. 2014. Garantem pracovní skupiny „Rozvoj obcí“ byl Bc. Jaroslav Švejda. Facilitátory/moderátory jednotlivých setkání potom Mgr. Renata Vondráková a Mgr. Zuzana Klímová Vaňková.