Opatření a výzvy MAS – OPZ

Na podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je Evropským sociálním fondem vytvořen Operační program zaměstnanost (OPZ), ve kterém jsou vypsány nadřazené oblasti, ze kterých MAS vycházejí.

V rámci SCLLD MAS Blaník, z.s. jsou v OPZ podporovány níže uvedené výzvy.

1. výzva OPZ – Hlídání dětí pracujícím rodičům

2. výzva OPZ – Činnost komunitních center 

3. výzva OPZ – Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách 

4. výzva OPZ – Činnost komunitních center 

5. výzva OPZ – Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách 

6. výzva OPZ – Hlídání dětí pracujícím rodičům

Obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Pro všechny žadatele a příjemce OPZ platí Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou k nalezení zde