Výzva

00_Výzva MAS Blaník

01_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

02_podporované aktivity

03_Příloha č. 3 Definice podporovaných cílových skupin

04_Příloha č. 4 Stanovy MAS Blanik

05_Příloha č. 5 Jednací řád MAS Blanik

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele

prezenční listina

Prezentace- Programy nad rámec zákona o sociálních službách

Seznam přijatých žádostí

seznam žádostí

Věcné hodnocení

Odborný posudek – Klubko

Etické kodexy

prezenční listina

hodnotící tabulka – Klubko

Zápis z jednání

Výběr projektů

prezenční listina

etické kodexy

zápis z jednání

Opravné Věcné hodnocení

etické kodexy

hodnotící tabulka Klubko

prezenční listina

zápis z jednání VK