VÝZVA

00_Výzva MAS Blaník-Komunitní centra

01_Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

02_Priloha c. 2 Podporovane aktivity

03_Příloha č. 3 Definice podporovaných cíl. skupin

04_Příloha č. 4 Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

05_Příloha č. 5 Stanovy MAS Blaník

06_Příloha č. 6 Jednací řád MAS Blaník

Seminář pro žadatele

Pozvánka Činnost KC – seminář

prezenční listina-seminář KC

Prezentace KC seminář

Postup zalozeni projektu v ISKP14+

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí

Věcné hodnocení

Etické kodexy – VK

Etický kodex- odborné posudky

Hodnotící tabulka- VH- KC Blaník

Odborný posudek – KC Blaník – Podroužková

Odborný posudek- KC Blaník – Laloučková

prezenční listina

Zápis z jednání VK-Činnost KC