Výzva

00_výzva Hlídání dětí pracujícím rodičům

01_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

02_Příloha č. 2 Podporované aktivity

03_Stanovy

04_Jednací řád

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář

Prezenční listina

Prezentace k výzvě

Seznam přijatých žádostí

seznam přijatých žádostí

 

Věcné hodnocení  

Zápis z jednání VK

Hodnotící tabulka dětská skupina Anna

Hodnotící tabulka Kondracký hlídáček

Hodnotící tabulka montessori jesle II.

Hodnotící tabulka montessori školička II.

Prezenční listina

Etické kodexy

¨¨

 

Výběr projektů

Prezenční listina

Zápis z jednání Výboru

Etické kodexy

 

Věcné hodnocení po přezkumu

Hodnotící tabulka kondracký hlídáček

Zápis z jednání VK

Prezenční listina

Etické kodexy

 

Nový výběr projektů

Prezenční listina

Etické kodexy

Zápis z jednání výboru

 

Seminář pro příjemce  

Pozvánka na seminář

9. 7. 2020 od 10:00 hod.

Spolkový dům Vlašim, Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim 

 

Prezenční listina

Prezentace