Výzva

00_Výzva činnost komunitních center

01_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

02_Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

03_Příloha č. 3 Definice podporovaných cílových skupin

04_Příloha č. 4 Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

05_Příloha č. 5 Stanovy MAS Blaník

06_Příloha č. 6 Jednací řád MAS Blaník

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele_Činnost komunitních center

Prezentace KC seminář

prezenční listina

Seznam přijatých žádostí

seznam žádostí

Věcné hodnocení

Odborný posudek – Centrum pro děti s handicapy

Odborný posudek – Provoz komunitního centra Vlašim

Etické kodexy

prezenční listina

hodnotící tabulka – Centrum pro děti s handicapy

hodnotící tabulka – Provoz komunitního centra Vlašim

zápis z jednání

Výběr projektů

prezenční listina

etické kodexy

zápis z jednání

Seminář pro příjemce

Pozvánka

prezenční listina

prezentace