Výzva

00_Vyzva MAS Blanik-Programy pro praci se skupinou soc. ohrozenych osob

01_Priloha c. 1 Informace o zpusobu hodnoceni a vyberu projektu

02_Priloha c. 2 Podporovane aktivity

03_Priloha c. 3 Definice podporovanych cilovych skupin

04_Priloha c. 4 Stanovy MAS Blanik

05_Priloha c. 5 Jednaci rad MAS Blanik

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář

prezenční listina-seminář Programy

Seminar pro zadatele.

Postup zalozeni projektu v ISKP14+

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí

Věcné hodnocení

Etické kodexy VK

Hodnotící tabulka- VH- FCH Vlašim

Hodnotící tabulka- VH- RESTART

Odborný posudek – FCH neformální pečovatelé

Odborný posudek – RESTART

Podroužková – posudek

Prezenční listina- VK- Programy

Zápis z jednání VK – Programy pro práci se sk.

Výběr projektů

Etické kodexy_Výbor 10.5.2018

Prezenční listina Výbor_10.5.2018

Zápis z jednání Výboru_10.5.2018

Seminář pro příjemce

Seminář pro přijemce_9.11.2018

Prezentace ze semináře

Prezenční listina