Výzva

000_Výzva MAS Blaník-Hlídání dětí pracujícím rodičům.pdf

001_Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf

002_Příloha č. 2 Podporované aktivity.pdf

003_Příloha č. 3 Stanovy MAS Blaník.pdf

004_Příloha č. 4 Jednací řád MAS Blaník.pdf

Seminář pro žadatele

Pozvánka 12.10.2017[1].pdf

Prezencni listina

Prezentace k výzvě Hlídání dětí.pdf

Postup zalozeni projektu v ISKP14+

Seznam přijatých žádostí

Seznam zadosti

Věcné hodnocení

VH- zapis z jednani

VH- Vyberová komise-prezencni listina

VH – hodnotici tabulka ANNA

VH-Hodnotici tabulka Montessori

Výběr projektů

Eticke kodexy- Vybor

Prezencni listina Vybor

Zapis z jednani Vyboru

Výběr projektů – nové hodnocení

Eticky kodex_Vybor_15.1.2018

Prezencni listina_Vybor_15.1.2018

Zapis z jednani_Vybor_15.1.2018

Seminář pro příjemce 16.3. 2018

Pozvánka- Seminář pro příjemce – Hlídání dětí

Prezenční listina

Prezentace – Seminář pro příjemce – Hlídání dětí