All posts by Lucie Jeřábková

23Dub/19

10. výzva MAS Blaník,z.s. – IROP – sociální infrastruktura – Zázemí pro sociální služby

Výzva MAS Blaník_výzva č.10_final01. Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 10 výzva.final Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení – 10. výzva.final Kontrolni-listy-pro-VH_10.Výzva_final Kontrolni-listy-pro-FNaP_10. Výzva_ final   Seminář pro žadatele Pozvánka_SociálníRead More…