Výzva

MAS Blaník_výzva č.9. final

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 9.výzva.final

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení – 9. výzva.final

Seminář pro žadatele

Pozvánka_Dětská skupina a zařízení péče o děti do 3 let

Prezenční listina

Prezentace_Seminář dětská skupina

Seznam přijatých žádostí

Ve výzvě nebyly podány žádné žádosti o podporu.