Výzva

MAS Blaník_výzva č.10_final01.

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 10 výzva.final

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení – 10. výzva.final

Kontrolni-listy-pro-VH_10.Výzva_final

Kontrolni-listy-pro-FNaP_10. Výzva_ final

 

Seminář pro žadatele

Pozvánka_Sociální služby

Prezenční listina- 10. výzva Sociální služby.docx

Prezentace_Zázemí pro sociální služby

Školení

Pozvánka školení VK_ 4. 6. 2019

Prezenční Listina 4.6.2019 Výběrová komise

Pozvánka školení VK_31_7_2019

Školení 31.7.2019

 

Seznam přijatých žádostí

seznam přijatých žádostí 10. výzva IROP

 

Věcné hodnocení

Pozvánka Výběrová komise 31.7. 2019

PL_Jednání VK_31.7.2019

Zápis z jednání VK_31.7.2019_final

Výběr projektů

Pozvánka Výbor 22.8.2019

Zápis Výbor_22.8.2019

Seznam vybraných projektů k 10. výzvě MAS

Prezenční listina_Výbor_22.8.2019

Ex-offo přehodnocení

FINAL_KL_Charita Vlašim

FINAL_KL_Město Vlašim

Seznam projektů podle dosažených bodů