Výzva č. 2 MAS Blaník IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ:

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 1. 2. 2024, 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů na MAS: 12. 2. 2024, 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na MAS: 4. 3. 2024, 8:00 hod.

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY:

Výzva č. 2 MAS Blaník IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

 

PŘÍLOHY VÝZVY:

1. Šablona projektového záměru

2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

3. Kritéria věcného hodnocení

4. Interní postupy MAS – IROP 2021 – 2027

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Termín: čtvrtek 8. 2. 2024, od 13:00 hod.

Místo: Palackého náměstí 65, Vlašim

Pozvánka na seminář pro žadatele k Výzvě č. 2 MAS Blaník IROP – VZDĚLÁVÁNÍ_8. 2. 2024

 

KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ na MAS:

Monika Hlaváčková – expert IROP, dotační poradenství

E-mail: monika.hlavackova@masblanik.cz

Tel.: 735 046 027

Konzultace jsou možné prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, případně osobně po předchozí telefonické domluvě.

 

VÝSLEDEK:

Zápis z jednání Výboru MAS Blaník ze dne 10.4.2024

Výsledný stav výběru projektových záměrů