MAS Blaník vypisuje 7. výzvu v Programu rozvoje venkova

1. listopadu vyhlásí MAS Blaník další dotační výzvu v Programu rozvoje venkova. Své projekty v ní mohou předkládat mateřské a základní školy z území MAS nebo jejich zřizovatelé. Podporu mohou získat na rekonstrukci a vybavení kmenových učeben a dalšího zázemí škol a školek včetně jídelen. MAS Blaník na tuto oblast vyčlenila poslední zbývající prostředky pro PRV na stávající období, které k datu vypsání výzvy činí 351 582 Kč. Kč. V předchozích výzvách bylo tímto způsobem financováno například pořízení nových technologií do školních kuchyní v Čechticích a na ZŠ Sídliště ve Vlašimi, nebo nábytkové vybavení kmenových tříd a neodborných kabinetů v Louňovicích pod Blaníkem a na ZŠ Vorlina ve Vlašimi. Tentokrát mohou zájemci z řad základních a mateřských škol a jejich zřizovatelů podávat na MAS Blaník žádosti o dotaci na obdobné projekty od 1. listopadu do 1. prosince.

Zájemci mohou průběžně konzultovat své projektové záměry s kanceláří MAS Blaník, nebo se přihlásit na seminář pro žadatele, který se bude konat 13. listopadu od 14:00 ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Zájemci o seminář se mohou do 10. 11. předem registrovat na adrese hana.bohatova@masblanik.cz.

Podrobné informace a dokumenty potřebné pro zpracování žádosti o dotaci najdete zde.

Kontakt:

Mgr. Hana Bohatová, tel. 722 901 927

e-mail: hana.bohatova@masblanik.cz.