Název projektu Nákup míchacího výklopného elektrického kotle pro ŠJ Sídliště
Žadatel ŠJ Sídliště Vlašim
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 3 v PRV, Fiche č. 6 Na venkově to ŽIJE
Místo realizace Vlašim
Doba realizace 24. 7. 2020 – 31. 8.2021
Rozpočet projektu 965.559,00 Kč
Výše dotace 576.000,00 Kč
Popis projektu Žadatel je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Vlašim. Mezi strávníky patří zejména žáci a učitelé ze ZŠ Sídliště Vlašim, klienti pečovatelské služby Vlašim a Dětské skupiny Anna ve Vlašimi a dále jsou poskytovány obědy pro závodní stravování zaměstnanců. V rámci projektu byl pořízen elektrický výklopný varný kotel o objemu 150 litrů. Toto zařízení výrazně uspoří práci tím, že eliminuje nošení těžkých břemen v kuchyni mezi vícero stávajícími přístroji, umožňuje vykonávat více kroků při zpracování jídla najednou. Eliminací mezikroků při přípravě bude zvýšena i výsledná kvalita podávaných jídel. Pořízení nového kotle umožní uspořit elektrickou energii. Dále v návaznosti na modernizaci stávajícího zařízení došlo ke značné úspoře času při přípravě jídel a ke zlepšení nutričních hodnot ve stravě pro děti stravující se ve školní jídelně.