MAS Blaník vypisuje 6. výzvu v Programu rozvoje venkova

17. února vyhlásí MAS Blaník další dotační výzvu v Programu rozvoje venkova. Své projekty v ní mohou předkládat mateřské a základní školy z území MAS nebo jejich zřizovatelé. Podporu mohou získat na rekonstrukci a vybavení kmenových učeben a dalšího zázemí škol a školek včetně jídelen. MAS Blaník na tuto oblast vyčlenila všechny zbývající prostředky pro PRV na stávající období, které činí 1 843 815 Kč. V předchozích výzvách bylo tímto způsobem financováno například pořízení nových technologií do školních kuchyní v Čechticích a na ZŠ Sídliště ve Vlašimi, nebo nábytkové vybavení kmenových tříd a neodborných kabinetů v Louňovicích pod Blaníkem a na ZŠ Vorlina ve Vlašimi. Tentokrát mohou zájemci z řad základních a mateřských škol a jejich zřizovatelů podávat na MAS Blaník žádosti o dotaci na obdobné projekty od 1. do 24. března.

Zájemci mohou průběžně konzultovat své projektové záměry s kanceláří MAS Blaník, nebo se přihlásit na seminář pro žadatele, který se bude konat 2. března  ve Spolkovém domě ve Vlašimi s možností on-line připojení prostřednictvím platformy Google Meet. Zájemci o seminář se mohou do 28. 2. předem registrovat na adrese hana.bohatova@masblanik.cz.

Podrobné informace a dokumenty potřebné pro zpracování žádosti o dotaci najdete zde.


Kontakt:

Mgr. Hana Bohatová, tel. 722 901 927

e-mail: hana.bohatova@masblanik.cz.