Výzva č. 1 MAS Blaník IROP – HASIČI

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ:

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 30. 10. 2023, 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů na MAS: 13. 11. 2023, 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na MAS: 30. 11. 2023, 8:00 hod.

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY:

Výzva č. 1 MAS Blaník IROP – HASIČI

 

PŘÍLOHY VÝZVY:

1. Šablona projektového záměru

2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

3. Kritéria věcného hodnocení

POZN.: Kritéria připravenosti projektového záměru č. 6, 7 a 8 jsou kritéria platná pro všechny podporované aktivity výzvy!

4. Interní postupy MAS – IROP 2021 – 2027

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Termín: úterý 7. 11. 2023, od 10:00 hod.

Místo: Palackého náměstí 65, Vlašim

Pozvánka na seminář pro žadatele k Výzvě č. 1 MAS Blaník IROP – HASIČI_7. 11. 2023

 

KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ na MAS:

Monika Hlaváčková – expert IROP, dotační poradenství

E-mail: monika.hlavackova@masblanik.cz

Tel.: 735 046 027

Konzultace jsou možné prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, případně osobně po předchozí telefonické domluvě.

 

VÝSLEDEK:

Zápis z jednání Výboru MAS Blaník ze dne 9. 2. 2024

Výsledný stav projektových záměru Výzvy č. 1 MAS Blaník IROP – HASIČI