V průběhu léta proběhla na MAS Blaník, z.s. 3. dotační výzva v Programu rozvoje venkova. Projekty bylo možno předkládat celkem v 5 fichích (oblastech podpory). V rámci výzvy bylo přijato celkem 33 žádostí (viz Seznam přijatých žádostí ve 3. výzvě PRV). V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti žádostí na MAS byla ukončena administrace jedné z žádostí ve fichi č. 4 (POZNEJTE to u nás v LESE) a jedné žádosti ve fichi č. 6 (Na venkově to ŽIJE). Zbývající žádosti byly po administrativní kontrole předloženy hodnocení Výběrové komise, která zasedala 23.9. a 30.9. Na základě hodnocení Výběrové komise byla sestavena tabulka projektů v pořadí podle přiděleného bodového hodnocení, která byla předložena ke schválení Výboru MAS na jeho zasedání dne 9.10. Celkem bylo z vypsané alokace podpořeno 7 projektů ve fichi č. 1 (ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov), 1 projekt ve fichi č. 2 (Ať nám roste PRODUKCE), 2 projekty ve fichi č. 3 (Na venkově se PODNIKÁ), 1 projekt ve fichi č. 4 (POZNEJTE to u nás v LESE) a 14 projektů ve fichi č. 6 (Na venkově to ŽIJE). Seznam všech podpořených projektů najdete ZDE. Všichni žadatelé obdrží od kanceláře MAS Blaník v nejbližších dnech oznámení o výběru projektů k realizaci společně s instrukcemi pro další postup pro předání žádostí k administraci SZIF.

V průběhu výzvy již nebylo možno v souladu s aktuální schválenou strategií možno přesouvat finanční prostředky mezi jednotlivými fichemi. Zároveň však došlo k nedočerpání celkové vypsané alokace na výzvu. MAS Blaník proto připravuje vypsání další výzvy v Programu rozvoje venkova na počátek roku 2021. O oblastech podpory v rámci této chystané výzvy a o výši příslušné finanční alokace rozhodne Členská schůze MAS na svém příštím zasedání.

Pro více informací kontaktujte pracovníky kanceláře MAS Blaník na uvedených kontaktech.