Název projektu Úprava veřejného prostranství v Malovidech
Žadatel Obec Vracovice
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 3 v PRV, Fiche č. 6 Na venkově to ŽIJE
Místo realizace Vracovice/Malovidy
Doba realizace 31. 7. 2020 – 16. 8. 2021
Rozpočet projektu 299.838,00 Kč
Výše dotace 239.870,00 Kč
Popis projektu Předmětem projektu bylo pořízení herních prvků a drobného venkovního mobiliáře na veřejné prostranství do místní části obce Vracovice, do Malovid. Centrální část Malovid je místními označována jako „Malý park“ a „Velký park“. Na tato místa byla umístěna dvouvěžová sestava s houpačkami, tabule s počítadlem, dvě pružinová houpadla, šest laviček, jedna lavička kolem stromu, tři stojany na kolo, piknikový stůl a čtyři odpadkové koše. Výsledkem projektu je komplexní vybavení veřejného prostranství venkovním mobiliářem – celé centrální části Malovid, která slouží jako přirozené místo pro setkání obyvatel i návštěvníků obce. Toto veřejné prostranství je viditelné i z hlavní silnice, projíždí se kolem něj při průjezdu Malovidami a je přirozeným centrem všech venkovních společenských a kultuních akcí, které se v Malovidech pořádají.