KONFERENCE

Do Čechtic se v úterý 25.11.2014 sjeli aktivní jednotlivci, organizace a zástupci obcí celého regionu Vlašimska na konferenci Místní akční skupiny Blaník. V sále čechtické sokolovny bylo k osmdesátce lidí. Konference trvala celý den a představila dosavadní práce na tzv. strategii – tedy plánu rozvoje širokého území od hory Blaník až po vodní nádrž Želivka. Podle tohoto dokumentu bude v následujících sedmi letech MAS Blaník realizovat cíle, které si před sebe lidé působící ve zdejším kraji postavili. Účastníci konference také jednotlivé cíle ještě více dopracovali a doplnili strategii o další myšlenky a nápady.

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Program konference.

Prezentace z konference:
MAS Blaník – R. Vondráková
Příprava strategie – Z. Klímová Vaňková, J.Hořtová, P,Jíša / J.Fialová, E.Hájková, V.Tichá, L.Roschelová, P.Duda
Národní geopark Kraj blanických rytířů – K. Červenková
CHKO Blaník – M.Klaudys

PRACOVNÍ SKUPINY

Konference ke strategii rozvoje území MAS Blaník se uskuteční 25.11.2014 od 9 do 17 hodin v Čechticích. Účast je zdarma, registrační formulář naleznete zde. 

V pátek 29.8. 2014 byla odevzdána pracovní verze strategie k připomínkám. Strategii platnou k tomuto datumu najdete ZDE –
Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Blaník na roky 2014 – 2020

Vaše připomínky zasílejte prosím na
  info@masblanik.cz  Do předmětu zprávy uveďte „připomínka ke strategii“; V textu uveďte své jméno, případně název subjektu, za který vznášíte připomínku, a číslo kapitoly a strany, které se připomínka týká. Děkujeme.

Strategie byla zpracována za pomocí projektu financovaného z OPTP č. CZ.1.08/3.2.00/14.00280 s názvem „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník“ s výší dotace 750 000,- Kč.

V rámci přípravy strategie 2014 -2020 funguje 6 tématicky zaměřených pracovních skupin:

  1. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
  2. FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ
  3. VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY
  4. CESTOVNÍ RUCH
  5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
  6. KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Proběhla 3 kola setkánípracovních skupin (v červnu a listopadu 2013, na jaře 2014).
Pozvánka na první, druhé a třetí kolo pracovních skupin.

V pracovních skupinách se setkávají zástupci veřejnosti, obcí, neziskových organizací i podnikatelé…. zkrátka všichni, kteří mají zájem podílet se na přípravě strategie a není jim lhostejná budoucnost regionu, ve které žijí.

Další informace k průběhu projednávání strategie budou zveřejněny v „Aktualitách“ nebo čtěte zápisy ze schůzí.