Kromě šesti pracovních skupin, které se scházely pravidelně, se také sešly další pracovní skupiny, a to Studenti 16. 12. 2013, Senioři 15. 5. 2014, Spolupráce 4. 2. 2015. Proběhlo také setkání Řídící skupiny. Výstupy z těchto setkání byly do Strategie MAS Blaník zapracovány.