AKTUÁLNÍ VERZE STRATEGIE MAS BLANÍK PODANÁ KE DNI 15. 05. 2017

Analytická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Analytické části_Sociální služby – komentář k sociodemografické analýze
Příloha č. 2 Analytické části_Kulturní, spolková a zájmová činnost – socioekonomické analýzy
Příloha č. 3 Analytické části_Datový soubor statistických dat
Příloha č. 4 Analytické části_Seznam místních dřevin

Strategická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Strategické části_Soulad se strategiemi

Implementační část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Implementační části_Plán výzev

Přílohy:

Příloha č. 4 SCLLD MAS Blaník_Mapa území a seznam obcí

Příloha č. 5 SCLLD MAS Blaník_Popis zapojení komunity
Příloha č. 6 SCLLD MAS Blaník_Finanční plán
Příloha č. 6 SCLLD MAS Blaník_Plán indikátorů
Příloha č. 7 SCLLD MAS Blaník Analýza rizik, Analýza rizik OP ZAM
Příloha č. 9 SCLLD MAS Blaník_Seznam pojmů a zkratek
Příloha č. 10 SCLLD MAS Blaník Kontakty

VERZE STRATEGIE MAS BLANÍK KE DNI 27. 04. 2017

Analytická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Analytické části_Sociální služby – komentář k sociodemografické analýze
Příloha č. 2 Analytické části_Kulturní, spolková a zájmová činnost – socioekonomické analýzy
Příloha č. 3 Analytické části_Datový soubor statistických dat
Příloha č. 4 Analytické části_Seznam místních dřevin

Strategická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Strategické části_Soulad se strategiemi

Implementační část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Implementační části_Plán výzev

Přílohy:

Příloha č. 4 SCLLD MAS Blaník Mapa území a seznam obcí
Příloha č. 5 SCLLD MAS Blaník Popis zapojení komunity
Příloha č. 6 SCLLD MAS Blaník_Finanční plán
Příloha č. 6 SCLLD MAS Blaník_Plán indikátorů
Příloha č. 7 SCLLD MAS Blaník Analýza rizik, Analýza rizik OP ZAM
Příloha č. 9 SCLLD MAS Blaník Seznam pojmů a zkratek
Příloha č. 10 SCLLD MAS Blaník Kontakty

VERZE STRATEGIE MAS BLANÍK KE DNI 15. 12. 2016

Analytická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Analytické části_Sociální služby – komentář k sociodemografické analýze
Příloha č. 2 Analytické části_Kulturní, spolková a zájmová činnost – socioekonomické analýzy
Příloha č. 3 Analytické části_Datový soubor statistických dat
Příloha č. 4 Analytické části_Seznam místních dřevin

Strategická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Strategické části_Soulad se strategiemi

Implementační část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Implementační části_Plán výzev

Přílohy:

Příloha č. 4 SCLLD MAS Blaník Mapa území a seznam obcí
Příloha č. 5 SCLLD MAS Blaník Popis zapojení komunity
Příloha č. 6 SCLLD MAS Blaník Finanční plán
Příloha č. 6 SCLLD MAS Blaník Plán indikátorů
Příloha č. 7 SCLLD MAS Blaník Analýza rizik, Analýza rizik OP ZAM
Příloha č. 9 SCLLD MAS Blaník Seznam pojmů a zkratek
Příloha č. 10 SCLLD MAS Blaník Kontakty

VERZE STRATEGIE MAS BLANÍK KE DNI 29. 3. 2016

Analytická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Analytické části_Sociální služby – komentář k sociodemografické analýze
Příloha č. 2 Analytické části_Kulturní, spolková a zájmová činnost – socioekonomické analýzy
Příloha č. 3 Analytické části_Datový soubor statistických dat
Příloha č.4 Analytické části_Seznam místních dřevin

Strategická část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Strategické části_Soulad se strategiemi

Implementační část Strategie MAS Blaník

Příloha č. 1 Implementační části_Plán výzev

Přílohy:

Příloha č. 4_Mapa územi a seznam obci

Příloha č. 5_SCLLD MAS Blanik_Popis zapojení komunity

Příloha č. 6 SCLLD MAS Blanik_Finanční plán

Příloha č. 6_SCLLD MAS Blaník_Plán indikátorů

Příloha č. 7_SCLLD MAS Blaník_Analýza rizik, Analýza rizik OP ZAM

Příloha č. 9_SCLLD MAS Blanik_Seznam pojmů a zkratek

Příloha č. 10_SCLLD MAS Blanik_Kontakty