Seznam přijatých žádostí ve výzvě č. 4 PRV

MAS Blaník obdržela ve 4. výzvě z Programu rozvoje venkova 40 žádostí o dotaci celkem v obou vyhlášených fichích (plus jednu žádost stornovanou žadatelem).

Seznam žádostí najdete zde.