MAS Blaník obdržela v 5. výzvě z Programu rozvoje venkova celkem 52 žádostí o dotaci ve čtyřech vyhlášených fichích.

Seznam žádostí najdete zde.