Pozvánka na jednání Výboru MAS Blaník z.s.

Jednání Výboru se uskuteční 7.1.2021. Program v přiložené pozvánce:

Pozvánka na jednání Výboru MAS Blaník 7.1.2021