Vážení občané,

Obracíme se na vás s žádostí o spolupráci při vzniku strategie v oblasti sociálních služeb, kterou vytváří Místní akční skupina Blaník ve spolupráci s Městským úřadem Vlašim, Odborem sociálním a zdravotním. Prosíme o vyplnění dotazníku, ve kterém nám anonymně sdělíte své potřeby a zkušenosti s poskytováním sociálních služeb ve vašem okolí.

Vyberte si k vyplnění jeden či více tematicky zaměřených dotazníků:

  1. RODINY S DĚTMI
  2. SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
  3. OSTATNÍ (pokud jste se nenalezli v předchozích možnostech a chcete se zapojit, prosím použijte tento dotazník)

Pokud se chcete více zapojit do tvorby strategie v oblasti sociálních služeb přijďte na veřejné setkání pracovních skupin.

Pracovní skupina SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM se uskuteční: 9.9.2020 od 9:00 ve Spolkovém domě Vlašim, Palackého náměstí 65.

Pracovní skupina RODINY S DĚTMI se uskuteční: 16.9.2020 od 9:00 ve Spolkovém domě Vlašim, Palackého náměstí 65.

Sdílením svých potřeb a zkušeností můžete ovlivnit rozvoj sociálních služeb na území MAS Blaník, které zahrnuje 44 obcí okolo hory Blaník. Více o MAS Blaník na: https://www.masblanik.cz/

Děkujeme za spolupráci

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Lebedová

lucie.lebedova@masblanik.cz

735 046 027