Název projektu Oprava společenského sálu Bernartice
Žadatel Obec Bernartice
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 3 v PRV, Fiche č. 6 Na venkově to ŽIJE
Místo realizace Bernartice
Doba realizace 6. 8. 2020 – 15. 9. 2021
Rozpočet projektu 415.047,00 Kč
Výše dotace 297.020,00 Kč
Popis projektu V rámci projektu byla provedena nová parketová podlaha o ploše 103 m2 a nové střešní podbití o ploše 20m2. Cílem projektu je obnovit funkčnost a využitelnost společenského sálu, který je společenským a kulturním centrem nejen obce Bernartice, ale i obcí z širšího okolí. Přínosem je zejména zlepšení a zvýšení funkčnosti a využitelnosti společenského sálu (objektu). Výsledkem projektu je funkční společenský sál odpovídající požadavkům a potřebám všech uživatelů tohoto kulturního a společenského zařízení.