MAS Blaník podporuje přímo aktivní lidi / komunitní lídry v obcích mimo Vlašim, tak aby docházelo k postupnému posilování a rozvoji komunity.

Priority:

  • Podpora dlouhodobých, opakujících se aktivit (nikoliv „pouhé“ volnočasové a jednorázové akce)
  • Aktivity podporující sousedské soužití a vzájemné setkávání
  • Mezigenerační aktivity
  • Systematická práce s komunitou a její postupný rozvoj
  • Podpora nových aktivit, na které dosud nebyly finanční prostředky
  • Podpora menších aktivit cíleně aktivizujících a zapojujících členy místních komunit ohrožené sociálním vyloučením (aktivity zaměřené na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením)
  • Osvětové a vzdělávací aktivity (enviro, rodičovství, zdraví, kultura atd.)

Podpořené komunitní aktivity Místo
Pravidelné setkávání a mezigenerační výpomoc při údržbě špejcharu Nespery
Komunitní aktivity pro děti – vše o přírodě kolem nás, mladý zdravotník a výtvarné dílničky Načeradec
Komunitní zdravé vaření Načeradec
Život na farmě Hradiště
Pravidelné setkávání dětí – tvoření, deskové hry Bernartice
Pravidelné cvičení žen a děvčat Bernartice
Pravidelné setkávání dětí – kreativní tvořílek Miřetice
Pravidelné setkávání – příprava divadelního představení Borovnice

Máte nápady nebo dotazy k možnostem podpory?