Název projektu Modernizace provozovny – Truhlářství
Žadatel Jaroslav Získal
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 2 v PRV, Fiche č. 3 Na venkově se PODNIKÁ
Místo realizace Děkanovice
Doba realizace 9. 5. 2019 – 14.12.2020
Rozpočet projektu 861.092,00 Kč
Výše dotace 387.491,00 Kč
Popis projektu Pan Získal podniká na základě živnostenského oprávnění v oboru Truhlář. Podnikání realizuje v objektech, které má ve spoluvlastnictví. V truhlářské dílně disponuje zařízením a stroji, které jsou zastaralé, poruchové a opotřebované, tudíž dostatečně nezajišťují potřebnou kapacitu vznikající na základě poptávky od zákazníků. V rámci projektu pan Získal pořídil nové, modernější a výkonnější stroje, které dostatečně zajistí výrobní proces. Předmětem projektu bylo: olepovačka hran, srovnávací frézka s dlabačkou, vyvrtávací univerzální frézka, CNC frézka, briketovací stroj s drtičem, přívěsný vozík.