Název projektu Modernizace farmy 3
Žadatel Lalouček Miroslav
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 4 v PRV, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov
Místo realizace Miřetice
Doba realizace 15. 3. 2021 – 15. 11. 2021
Rozpočet projektu 602.580,00 Kč
Výše dotace 298.800,00 Kč
Popis projektu Žadatel hospodaří v obci Miřetice od od roku 1992. Nyní cca na 29 ha zemědělské půdy. V rámci živočišné výroby chová cca 24 VDJ skotu s mléčnou produkcí. Dojnice jsou ustájeny ve stáji s volným ustájením a lehacími boxy. Péče o skot je nutné vykonávat denně. Její kvalita se odráží na výnosech živočišné výroby . V rámci rostlinné výroby se žadatel zaměřuje na pěstování brambor a krmiva pro skot. Žadatel se rozhodl zmodernizovat pracovní postupy nákupem kolového nakladače. Ten dosud žadatel nevlastnil. Dosud využívaná technika je více jak dvacet let stará a vždy vyžaduje doplnit nakládku a převoz materiálu manuální prací. Zakoupený stroj ulehčí fyzicky náročnou práci jak v živočišné, tak i v rostlinné výrobě.