Název projektu Modernizace farmy
Žadatel Lalouček Miroslav
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 3 v PRV, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov
Místo realizace Miřetice
Doba realizace 4. 8. 2020 – 1. 6. 2021
Rozpočet projektu 539.660,00 Kč
Výše dotace 267.600,00 Kč
Popis projektu Žadatel hospodaří na cca 29 ha zemědělské půdy a chová cca 24 VDJ skotu. V rámci živočišné výroby žadatel nedisponoval dostatečným strojovým vybavením, které je nezbytné pro efektivní fungování farmy. Předmět dotace byl diskový žací stroj a kladívkový mulčovač. Nově pořízené strojové vybavení zjednodužší práci na farmě, zároveň i zefektivní chov skotu a sníží náklady na opravy stávajícího technologického vybavení. Nově pořízené vybavení bude agregováno s traktorem Zetor Proxima, který žadatel vlastní.