Název projektu Mechanizace pro kvalitnější produkci zeleniny
Žadatel Holejšovský Jiří
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 3 v PRV, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov
Místo realizace Chmelná
Doba realizace 5. 8. 2020 – 15. 6. 2021
Rozpočet projektu 594.916,00 Kč
Výše dotace 293.760,00 Kč
Popis projektu Žadatel hospodaří přibližně na 20 hektarech orné půdy. Zaměřuje se pouze na rostlinnou výrobu. Pěstuje běžné tržní plodiny, ale hlavní specializace je produkce konzumních brambor a zeleniny. Se zvyšujícími nároky na kvalitu i kvantitu produkce, je stávající mechanizační vybavení nedostatečné. Předmětem dotace je vyorávač cibule, drtič natě, postřikovač, který bude agregován s traktorem Zetor nebo New Holland a pytlovací váha, která bude součástí posklizňové linky na úpravu cibule a brambor. Nově pořízené vybavení zefektivní celý proces produkce brambor a zeleniny.