MAS Blaník vyhlašuje 4. výzvu v Programu rozvoje venkova pro zemědělce, obce a spolky

V pátek 12. února vyhlásila MAS Blaník, z.s., novou výzvu z Programu rozvoje venkova. Jedná se již o čtvrtou výzvu v tomto úspěšném operačním programu, která bude tentokrát zaměřena na podporu zemědělské prvovýroby a na obecní a spolkové zázemí ve venkovských oblastech.  Celková alokace výzvy činí 6 058 548 Kč.

DETAIL 4. VÝZVY PRV ZDE (text výzvy, formuláře, kritéria, přílohy)

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře od 19. 2. do 15. 3. 2021. Zájemci o dotaci mohou průběžně konzultovat své projektové záměry s kanceláří MAS Blaník, nebo se zaregistrovat na informační semináře pro žadatele, které proběhnou 24. února v návaznosti na vládní protiepidemická opatření v online režimu.

Pro tuto výzvu vybrala MAS Blaník dvě oblasti podpory, tzv. fiche, o které byl v uplynulých výzvách ze strany žadatelů největší zájem. V první fichi č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov mohou žadatelé z řad zemědělských podnikatelů z území MAS předkládat projekty, které cílí na rozvoj živočišné a rostlinné výroby, ať už investicemi do nových strojů a technologií či rekonstrukcí souvisejících staveb.

Druhou vypsanou oblastí podpory je fiche č. 6 Na venkově to ŽIJE, ve které mohou stejně jako v předchozí výzvě obce a spolky žádat o podporu na projekty zaměřené na rekonstrukci místních mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic, veřejných prostranství a kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven.

Během předchozích výzev z Programu rozvoje venkova v letech 2018 – 2020 jsme prostřednictvím MAS Blaník podpořili celkem 41 projektů místních žadatelů s celkovou výší dotace 18 707 376 Kč,“ upřesňuje předsedkyně MAS Blaník, z.s., Jitka Fialová. „Řada těchto projektů již byla úspěšně zrealizována a vyplacena, u dalších realizace probíháS blížícím se koncem programového období 2014 – 2020 si troufám říci, že Program rozvoje venkova je z pohledu MAS Blaník úspěšným programem, který nezanedbatelně přispěl k rozvoji našeho území, a ve kterém se chystáme pokračovat i v letech 2021 – 2027.

Podrobné informace k výzvě včetně všech potřebných dokumentů najdou žadatelé ZDE NA WEBU. Aktuality nejen k této výzvě uveřejňuje MAS Blaník také na svém profilu na Facebooku. Zájemci o dotaci si navíc mohou smluvit termín pro individuální konzultaci nebo se zaregistrovat na seminář pro žadatele na e-mailové adrese hana.bohatova@masblanik.cz.


Místní akční skupina Blaník je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, neziskových organizací, veřejných institucí a podniků, založeným na podporu rozvoje území MAS Blaník. MAS Blaník má v současné době 51 členů z řad obcí, DSO, veřejných institucí, spolků, zemědělských podnikatelů a fyzických osob.

Kontakty:

Hana Bohatová, expert PRV: hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927
Tomáš Kramár, vedoucí pracovník realizace SCLLD: kancelar@masblanik.cz, tel. 703 355 807
Jitka Fialová, předsedkyně MAS Blaník, z.s.: info@masblanik.cz, tel. 737 505 605