MAS Blaník vyhlásila 2. výzvu IROP zaměřenou na oblast VZDĚLÁVÁNÍ

MAS Blaník vyhlásila dne 1. 2. 2024 již druhou výzvu v rámci programového období Integrovaného regionálního operačního programu.

Výzva je zaměřena na oblast VZDĚLÁVÁNÍ, tedy na infrastrukturu základných škol ve vazbě na oborné učebny. Celkové způsobilé výdaje na výzvu jsou stanoveny na  7 138 220 Kč, výše dotace je 95 %. Příjem projektových záměrů na MAS bude probíhat v termínu od 12. 2. 2024 – 4. 3. 2024.

V rámci výzvy bude možné podpořit např.

  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
  • vnitřní konektivita školy;
  • školní družiny a školní kluby;
  • učebny neúplných škol
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí

Kompletní informace k vyhlášené výzvě naleznete v sekci „VÝZVY MAS“ – „IROP 21-27“ nebo na odkazu níže.

Výzva č. 2 MAS Blaník IROP – VZDĚLÁVÁNÍ