MAS Blaník vyhlásila 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS

MAS Blaník podpoří v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost malé a střední podnikatele. Termín vyhlášení výzvy je 6. 11. 2023 a návrhy projektů mohou žadatele podávat na MAS od 20. 11. 2023 do 6. 12. 2023. Celkové způsobilé výdaje výzvy jsou 3 600 000 Kč, dotace je stanovena 50 %. Co může být v rámci této výzvy podpořeno? Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň a konkurenceschopnost malých a středních podniků, ale také umožní digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb, případně vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Kompletní informace k vyhlášené výzvě naleznete v sekci „VÝZVY MAS“ – „OP TAK“ nebo na odkazu níže.

Výzva č. 1 MAS Blaník OP TAK – Technologie pro MAS