MAS Blaník vyhlásila 1. výzvu IROP zaměřenou na oblast HASIČI

MAS Blaník vyhlásila kde dni 30. 10. 2023 první výzvu v rámci nového programového období Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na oblast Hasiči, tedy na jednotky SDH zřizované obcí z území MAS Blaník. Celkové způsobilé výdaje na výzvu jsou stanoveny na 8 750 000 Kč, výše dotace je 95 %. Příjem projektových záměrů na MAS bude probíhat v termínu od 13. 11. 2023 – 30. 11. 2023. Na co mohou žadatelé předpokládat své projektové záměry? Pro kategorie JPO II, III a V lze žádat na výstavbu či rekonstrukci požárních zbrojnic, na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany a na vybudování a revitalizaci umělých vodních nádrží v obcích.

Kompletní informace k vyhlášené výzvě naleznete v sekci „VÝZVY MAS“ – „IROP 21-27“ nebo na odkazu níže.

Výzva č. 1 MAS Blaník IROP – HASIČI