23. června proběhl na MAS Blaník za hojné účasti úspěšných žadatelů o dotaci informační seminář k zadávání veřejných zakázek v PRV.

Prezentaci ze semináře a veškeré další podklady s užitečnými informacemi k výběru dodavatelů zejména prostřednictvím cenového marketingu najdete ke stažení níže.

Prostudování těchto dokumentů doporučujeme všem žadatelům, kteří se teprve chystají provést výběr dodavatele k zakázkám u svých podpořených projektů ze všech dosavadních výzev MAS Blaník v PRV.

Prezentace ze semináře pro příjemce dotace z 23. 6. 2022

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (Verze 5)

Seznam dokumentace z výběrového řízení k zadávání zakázek mimo režim zákona

Postup pro doložení příloh k provedenému výběru dodavatelů přes Portál farmáře – platí pouze pro „velké“ cenové marketingy a otevřená výběrová řízení (zakázky nad 500 000 Kč bez DPH)

Cenový marketing: časté chyby, příklady dobré praxe

Tabulka cenového marketingu – doporučený vzor SZIF

Tabulka cenového marketingu – Vzor MAS Blaník k 5. Výzvě PRV

Veřejné zakázky – nejčastější otázky a odpovědi SZIF

Tisková zpráva SZIF – důležitá informace pro obce k provádění cenových marketingů

Veškeré informace a dokumenty k 5. výzvě MAS Blaník v PRV najdete zde.

Kontakt pro individuální konzultace:

Mgr. Hana Bohatová , hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927