Výzva

MAS_Blaník_výzva č. 8_final01

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 8. výzva.final

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení _8.výzva.final

Kontrolni-listy-pro-FNaP_Neformální vzdělávání_fin

Kontrolni-listy-pro-Neformální vzdělávání_Vecne hodn._fi

Změna výzvy

MAS_Blaník_výzva č. 8_změna_final

Seminář

Pozvánka _ Neformální a zájmové vzdělávání

Prezenční listina_Neformální a zájmové vzdělávání

Prezentace_Seminář infrastruktura pro neformální a zájmové vzdělávání

Školení Výběrové komise

Pozvánka školení

PL_Školení výběrové komise

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí

Věcné hodnocení

Pozvánka Výběrová komise 14.3. 2019

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 14.3.2019

 

Výběr projektů

Pozvánka Výbor 28.3.2019

Zápis Výbor_28.3. fin

Prezenční listina_Výbor_28.3.2019

Seznam vybraných projektů k 8 výzvě MAS