Výzva

5. Výzva MAS Blaník z.s.- IROP -Školství a vzdělávání – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání_fin.xlsx

Příloha č. 1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti(5.výzva)

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení(5.výzva)

Kontrolni-listy-pro-FNaP-a-VH-MŠ_fin. – 5. výzva

Seminář pro žadatele

Pozvánka_Seminář infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Prezenční listina_Seminář infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Prezentace_Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí_5.výzva

Věcné hodnocení

Pozvánka Výběrová komise 29.6. 2018

Etický kodex_Infrastruktura MŠ

Prezenční listina_Infrastruktura MŠ

Zápis z jednání_i přílohy_VK_Infrastruktura MŠ_29.6.2018

Výběr projektů

Pozvánka Výbor 17. 7. 2018

Seznam vybraných projektů 5. výzvy MAS Blaník, z.s. ZS_17.7.2018

Zápis z Výboru MAS_17.7.2018

Seminář pro příjemce

Seminář pro příjemce IROP _13.12.18

Prezenční listina_13.12.2018

Pozvánka