Setkání Výboru MAS se uskuteční 20.1.2015 od 17 hodin v klubovně na hřišti ve Vracovicích.
Program naleznete zde:
https://www.masblanik.cz/Portals/8/program/program%20v%C3%BDboru_20.01.2015.pdf